çapqın

çapqın
is. Soyğunçuluq məqsədilə silahlı basqın; quldurluq, çapovulçuluq, yolkəsmə, çapqınçılıq. Qubernator həmişə deyirdi: – Çaparxanaların hər birində Rəhim bəy kimi mənim bir adamım olsa, yolda heç bir çapqın olmaz, qurd qoyun ilə otlar. Ə. H.. Jandarmların rəhmsiz sifəti, çapqın, talan, qanlı xəncərlər <Telli xalanın> gözü önündə olmuşdu. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • qarət — ə. çapqın, çapovul, talan, yağma(lama) …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Yadegar Mokhammad of Kazan — Yadegar Mokhammad (Tatar: Yädegär Möxämmäd, Yädkär, Yädegär, IPA2|jædeˈgær mœxæmˈmæt) (? ndash; 1565) was the last khan of Kazan Khanate (1552). Yadegar Moxammad the son of Astrakhan khan Qasim. In 1542 50 he was in the service of Tsardom of… …   Wikipedia

  • tarac — f. qarət, çapqın, soyğun …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alaman — is. məh. köhn. Çapqın, soyğun, talan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çapovul — 1. Bax çapqın. 2. Bax çapqınçı. Çapovul Osman paşa; Şirvanı tutdu daşa. M. Müş.. Görünür, rəis yaylaqda asayiş düzəldəcək, çapovulların qabağını alacaqdı. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çapqınçılıq — bax çapqın. Əslən mühit və şəraitə görə gözüaçıq olan bu namuslu arvad böyük analıq duyğusu ilə başa düşmüşdü ki, bu çapqınçılıq, oğurluq elə belə qalmayacaq. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarət — is. <ər.> Bir ölkəni, xalqı, camaatı soyma, var yoxunu zorla əlindən alma; çapqın, çapovul, talan. Avarın qaniçən xanı Bayan, bulqarları məğlub edərək, qətl və qarətdə əlindən gələni etdi. A. B.. Dəhşətli qarət davam edirdi. M. S. O.. Qarət …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qubernator — <lat.> tar. 1. 1917 ci il inqilabından əvvəl Rusiyada quberniya (vilayət) rəisi; vali. Qubernator həmişə deyərdi: «Poçt yolundakı çaparxanaların hər birində Rəhim bəy kimi mənim bir adamım olsa, yolda heç bir çapqın olmaz, qurd qoyun ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəhmsiz — sif. və zərf Rəhm bilməyən; mərhəmətsiz, insafsız, amansız. Rəhmsiz adam. Rəhmsiz baxışlar. – Jandarmların rəhmsiz sifəti, çapqın, talan, qanlı xəncərlər <Telli xalanın> gözü önündə dikəlirdi. M. C.. Qəhrəman ona sərt və rəhmsiz baxışlarla… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • soyğun — is. Soyma, talama, talan, çapqın. Şəhərdə böyük soyğun oldu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”